НИСЭХ БУУДЛУУДЫН УДИРДАХ ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Албан тушаалын нэр Овог, нэр Өрөөний Утас Факс

Нэг. Удирдлага

1 Газрын дарга Д.Эрдэнэбаатар 285104, 282233 70049683
2 Дэд дарга С.Мөнхнасан 285108 70049683
3 Хөгжлийн бодлого хариуцсан ерөнхий менежер Б.Пүрэвсүрэн 285549  
4 Төлөвлөлт хариуцсан ерөнхий менежер Д.Пүрэв-Очир 285114  
5 Захиргаа, санхүү хариуцсан ерөнхий менежер Э.Нарантунгалаг 285500 70049683
6 Үйлдвэрлэл хариуцсан ерөнхий менежер Д.Цогням 285120  

Хоёр. Дотоод хяналтын тасаг

1 Тасгийн дарга Б.Алтантуяа 285544  
2 Орон нутаг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Даваажав 285547  
3 Аэродромын хяналтын  ахлах мэргэжилтэн И.Амарсанаа  
4 Аюулгүй байдлын хяналтын ахлах мэргэжилтэн Д.Оюунсувд  
5 Аюулгүй ажиллагааны хяналтын мэргэжилтэн Б.Туяацэцэг  
6 Галын аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуй хариуцсан инженер Т.Төгсбаяр  
7 Эрсдэл, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Энхзаяа  

Гурав. Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

1 Хэлтсийн дарга Ж.Зулцэцэг 285545  
2 Захиргааны менежер Б.Мөнгөнчимэг 285508  
3 Захиргаа, хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цолмонтуяа 285508  
4 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Саруултуяа  
5 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Л.Тайванжаргал  
6 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Ц.Цэрмаа  
7 Хууль эрх зүй, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Хүсэлт  
8 Хууль эрх зүй, бүртгэлийн мэргэжилтэн Г.Чинбат  
9 Захиргааны мэргэжилтэн П.Золзаяа  
10 Даргын туслах бөгөөд сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлмаа 285509  
11 Бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлт, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн А.Ариунтуул 285122  
12 Дэд даргын туслах 285121  
13 Ресепшин Ё.Баярцэцэг 285122  

4.  Санхүүгийн хэлтэс

1 Хэлтсийн дарга Д.Алтанцэцэг 285123  
2 Санхүүгийн менежер Д.Баярбаясгалан 285123  
3 Ерөнхий нягтлан бодогч Н.Баярмаа 285123  
4 Эдийн засагч Б.Ганбаатар 285546  
5 Эдийн засагч А.Баттогтох 285546  

4.1. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн тасаг

1 Тасгийн дарга Д.Насандэлгэр 285546  
2 Ахлах нягтлан бодогч Т.Батаа  
3 Тооцооны нягтлан бодогч Д.Энхтөр  
4 Тооцооны нягтлан бодогч Б.Нэргүй  
5 Тооцооны нягтлан бодогч Д.Лхагвасүрэн  
6 Тооцооны нягтлан бодогч Д.Мөнгөнцэцэг  
7 Нярав С.Эрдэнэчимэг  

4.2. Худалдан авах ажиллагааны тасаг 

1 Тасгийн дарга М.Батдорж 285545  
2 Худалдан авах ажиллагааны ахлах мэргэжилтэн Д.Гантулга  
3 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Г.Чинзориг  
4 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Б.Санчир  
5 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Энхжин  

Тав.Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

1 Хэлтсийн дарга Б.Оргил    
2 Менежер Э.Золзаяа 285125  
3 Ахлах мэргэжилтэн П.Ганболд  
4 Аюулгүй байдлын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Д.Сувдаа  
5 Тээвэр зохион байгуулалт, зорчигч үйлчилгээний мэргэжилтэн Ц.Өнөрчулуун  
6 Шувуу, хүрээлэн буй орчны мэргэжилтэн Б.Одхүү  
7 Газрын үйлчилгээний мэргэжилтэн Ц.Уянга  
8 Мэргэжилтэн Б.Нэмэхдэмбэрэл  

5.1.Төсөл хөтөлбөр боловсруулалтын тасаг

1 Тасгийн дарга Г.Сүх-Очир 285532  
2 Хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнгөнхишиг  
3 Төсөл хариуцсан мэргэжилтэн О.Баасансүрэн  
4 Баримт, бичиг боловсруулалтын мэргэжилтэн Л.Уранзаяа  
5 Баримт, бичиг боловсруулалтын мэргэжилтэн Б.Бат-Ирээдүй  

Зургаа. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс

1 Хэлтсийн дарга Б.Ганхуяг 285114  
2 Менежер Р.Лхагвасүрэн 285126  
3 Үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э.Мөнхцэцэг  
4 Онцгой байдал, аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Л.Оюунтуяа  
5 Аэродромын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбаатар  
6 Судалгаа, үнэлгээний инженер  
7 Барилга, байгууламж, дэд бүтэц хариуцсан инженер Г.Наранчимэг  
8 Эдийн засагч инженер Х.Бямбацогт  
9 Газрын үйлчилгээний үйл ажиллагааны мэргэжилтэн М.Цогтгэрэл  

7. Бизнес хөгжлийн тасаг 

1 Тасгийн дарга Ц.Рагчаасүрэн 285548  
2 Хөгжлийн  ахлах мэргэжилтэн Э.Хулан  
3 Стратеги төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Батчимэг  
4 Маркетинг судалгааны мэргэжилтэн О.Мөнхном  
5 Бизнес хөгжлийн мэргэжилтэн О.Мөнх-Од  

8. Хамтын ажиллагаа эдийн засаг зохицуулалтын тасаг 

1 Тасгийн дарга Ц.Мөнхжаргал 285548  
2 Эдийн засагч Т.Батцэцэг  
3 Эдийн засагч Г.Жаргалмаа  
4 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн Б.Нэргүй