Удирдлага

    Нисэх Буудлуудын Удирдах Газрын Дарга

    Д.Эрдэнэбаатар

 

 

Нисэх Буудлуудын Удирдах Газрын Дэд Дарга

С.Мөнхнасан

 

 

Үйлдвэрлэл хариуцсан ерөнхий менежер

Д.Цогням

 

Хөгжлийн бодлого хариуцсан ерөнхий менежер

Б.Пүрэвсүрэн

 

 

Төлөвлөлт хариуцсан ерөнхий менежер

Д.Пүрэв-Очир

 

 

Захиргаа, санхүү хариуцсан ерөнхий менежер

Э.Нарантунгалаг

 

 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Б.Ганхуяг