Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Үнэт зүйлс

Алсын хараа:

“АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ЧУХАЛ ТҮНШ БОЛНО.”

Эрхэм зорилго:

“НАЙДВАРТАЙ, СОЁЛТОЙ, ҮР АШИГТАЙ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛНЭ.”

Үнэт зүйлс:

ЧАДВАРЛАГ АЖИЛТАН – Ажилтан бүр шинэлэг, бүтээлч сэтгэлгээтэй, эерэг хандлагатай, суралцагч байна.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ – Нийгэм болон  байгаль орчиндоо  ээлтэй, үр ашигтай,  тогтвортой хөгжлийн тогтолцоог  бүрдүүлнэ.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА – Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын олон улсын болон үндэсний  шаардлагуудыг бүрэн хангасан найдвартай үйлчилгээг үзүүлнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨГӨЛДӨРШИЛ – Нисэх буудлын үйлчилгээний соёлыг бий болгоно.

БАГИЙН АЖИЛЛАГАА – Харилцан итгэлцэл, хүндлэл,  эерэг  дулаан  харьцааг буй болгон  хамт олонтойгоо  үр дүнтэй  хамтран ажиллана.