Булган сумын нисэх буудал (Ховд аймаг)

898

Түүх:
Тус нисэх буудал нь анх НБУГ-ын даргын тушаалаар 1959 оны 10-р сарын 18-нд Булган сумын зүүн урд талд Баянсудал гэдэг газарт хөдөө тал дээр хоёр гэртэйгээр байгуулагдаж, анхны тулгын чулууг нь Бямбын Шилэгцэрэн, Мядагийн Бааст нар тавьж байсан.
Тус нисэх буудлын хамт олон энэ хугацаанд АН-2, АН-24, Фокер-50, СААВ-340, С-208, МИ-8, С295М зэрэг агаарын хөлгүүдэд үйлчилгээ үзүүлж,Чех улсаас 2011оноос 2016 онд тахь нутагшуулах ажлыг хамтран зохион байгуулах нисэхийн болон нислэгийн аюулгүй байдлыг ханган, зорчигчдод соёлтой боловсон, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. Цаашид тус нисэх буудал нь хучилттай зурвас тавигдах зураг төсөл нь хийгдэж батлагдсан бөгөөд агаарын хөлгүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх бүхий л нөхцөлийг ханган ажиллах зорилт тавин ажиллаж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:
Иргэний нисэхийн салбарт аюулгүй, үр ашигтай, тогтвортой үйлчилгээ үзүүлэх.

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО:
Нисэхийн болон нислэгийн аюулгүй байдлыг хангаж,

Хүчин чадал:
Хөөрч буух зурвасын хучилт-Шороон зурвас-1800х30
Гэрчилгээний ангилал-IV
Хяналтын код-3С
Галын зэрэглэл-4
Аэродромын гэрэл суултын систем-
Нисэх буудлын хүчин чадал-1 цагт/50 хүн

Шуудан:
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Булган сум нисэх буудал
Булган сум
Ховд аймаг 84210
Монгол Улс

Утас:
976-11-286156

Факс:
976-11-286156