Зуны нислэгийн оргил ачааллын үеэр идэвх, зүтгэлтэй ажилласан ажилтнуудыг шагнаж урамшуулав.

544

Нисэх буудлуудын удирдах газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/63 тушаалаар зуны нислэгийн оргил ачааллын үеэр идэвх, зүтгэлтэй ажилласан Аюулгүй байдал хамгаалалтын алба болон Газрын тусгай үйлчилгээний албаны нийт 15 ажилтныг “Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа. Үүнд:

  • АБХА-ны Үзлэг шалгалт, хамгаалалтын хэсгийн ээлжийн ахлагч Г.Баттулга, Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч Б.Дашдондог, Ц.Мөнхжаргал, Ж.Должинсүрэн, Б.Өлзийсайхан, Ч.Нарантунгалаг, Хамгаалалтын ажилтан Д.Цэнд-Очир, Б.Ариунболд Т.Адъяа, Б.Мөнхбаяр,
  • ГТҮА-ны Тээврийн хөдөлгөөний удирдлагын зохицуулагч Б.Байгалмаа, Онгоц үйлчилгээний жолооч-операторчин Ж.Батбаяр, Ж.Болдбаяр, Н.Намсрай, Р.Хүдэрчулуун нарыг шагнаж урамшууллаа.