Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ боллоо.

313

Нисэх буудлуудын удирдах газар болон түүний харьяа албадууд болох “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудал, Газрын тусгай үйлчилгээний алба, Аюулгүй байдал хамгаалалтын албаны нийт 400 гаруй ажилтан албан хаагч намрын их цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.
Өөрийн байгууллагын ойр орчмын талбай төдийгүй нийтийн эзэмшлийн талбайн шарилж хогийг цэвэрлэлээ.