Нисэх буудлуудын удирдах газрын даргын мэндчилгээ

255