БНТУ-ын төлөөлөгч нар “Хар Хорин” нисэх буудлын ерөнхий төлөвлөгөө, аэродромын зураг төсөлтэй танилцлаа.

223

 

2019 оны 05 дугаар сарын 12-ноос 15-ны хооронд “А1 Барилга” архитектор, инженерийн зураг төслийн компаны Ерөнхий захирал Йылмаз Арслан, барилгын инженер Атилла Хасмепир нар Хар Хорин хотын шинэ нисэх буудлын талбайн газартай танилцаж, цаашид хийх ажлын явцыг ярилцан, НБУГ-ын дарга Д.Эрдэнэбаатар болон дэд дарга С.Мөнхнасан нартай уулзаж хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж харилцан ажиллахаар болов.