Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын  Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн ажиллаж байна.

712

Нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн хэмжээний дасгал сургуулилалт” зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан ИНЕГ-ын  Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн Төв штабт  хамтран ажиллаж байна.

Явагдаж буй  гамшгийн дасгал сургуулилалттай уялдуулан  “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын  “Онцгой байдлын төлөвлөгөө”-ний код-10 буюу Байгалийн гамшгийн үед  зарлан  мэдээлэх дохиогоор ажиллах дасгал сургуулилалтыг  амжилттай зохион байгуулж байна.