Баруун бүсийн нисэх буудлууд чуулж байна.

1000

Баруун бүсийн нисэх буудлуудын сургалт, семинар, спорт арга хэмжээ Ховд аймагт амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Аюулгүй байдлын хорооны хурал, Агаарын хөлөг шувуу мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөлийн хурал болон бусад сургалт семинарууд явагдаж байна.