Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн, Зам Тээврийн Хөгжлийн Сайд Б.Энх-Амгалан, Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн, Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газрын Дарга Л.Оюун-Эрдэнэ нар Хөшгийн хөндий дэхь Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудалд ажиллалаа.

627

Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн, Зам Тээврийн Хөгжлийн Сайд Б.Энх-Амгалан, Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн, Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газрын Дарга Л.Оюун-Эрдэнэ нар Хөшгийн хөндий дэхь Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын явц, нээгдэх хугацааны графикийг нарийвчлан тохирох уулзалтыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газартай хамтран 2019 оны 2 дугаар сарын 16,17-ны өдрүүдээр зохион байгууллаа.