НБУГ-ын хамт олноос Төсөл хөтөлбөр боловсруулалтын мэргэжилтэн C.Сарангэрэл, НААХЗА-ийн байцаагч Х.Энхбат нарт хандив өргөх аяныг зохион байгууллаа.

773

Нисэх буудлуудын удирдах газрын харьяа алба салбарууд аянд идэвхтэй оролцож гүн туслалцаа үзүүллээ.

Үүнд:

Нисэх Буудлуудын Удирдах Газар /НБУГ/

“Чингис Хаан” Олон улсын нисэх буудал /ЧХОУНБ/

Газрын Тусгай Үйлчилгээний Алба /ГТҮА/

Аюулгүй байдал хамгаалалтын алба /АБХА/